headerphoto

PRENUMERATA 2017


Biuletynu Hodowców Gołębi Pocztowych "Dobry Lot"


Szanowni Państwo!

Hodowcy, którzy dokonają wpłaty do końca roku wezmą udział:
- W losowaniu kilkudziesięciu książek o najlepszych hodowlach Europy,
- 200 barwnych katalogów z najlepszymi hodowlami
Belgii, Holandii, Niemiec itd.
- Wezmą udział w losowaniu gołębi z mistrzowskich hodowli.

Uwaga! Prenumeratorzy ”Dobry Lot” mogą dokonać u nas zakupu produktów z firmy „Herbots” (w promocyjnych cenach -  wyczerpania za pasów).

Prenumeratorzy otrzymają wraz z pierwszym numerem:
- Wydanie specjalne BHGP „Dobry Lot” - numer 13 w nowej formie (Mistrzostwa, ciekawe porady, reportaże, itd.) wraz z kalendarzem i książką do prowadzenia hodowli.

Uwaga! Od stycznia do maja 2016 roku prenumeratorzy mogą dać małe ogłoszenie (do 20 słów)  GRATIS!

Prenumerata krajowa
Jedna prenumerata roczna - 90 zł
Od 2 do 5 prenumerat rocznych - 80 zł
Od 6 do 10 prenumerat rocznych - 75 zł
Powyżej 10 prenumerat rocznych - 70 zł


Prenumerata zagraniczna
Europa (przesyłka zwykła) - 200 zł
Europa (priorytet) - 240 zł
USA, Kanada, Australia - (priorytet) - 240 zł


Wpłaty dokonywać proszę na adres: 

Danuta BALIŚ
ul. Sądowa 4/5
32-500 Chrzanów
lub numer konta bankowego:
BS CHRZANÓW 54 8444 0008 0000 0077 9889 0001

Uwaga: Prosimy o czytelne (drukowanymi literami) wypełnianie przekazów pocztowych i przelewów.